Wspólna Odpowiedzialność za Europę

01.12.2015
Wspólna Odpowiedzialność za Europę

dr Dietmar Woidke

Patrząc wstecz na najmniej odległą przeszłość stosunków polsko-niemieckich, dostrzegamy ogromne zbliżenie i związanie obu państw. W bardzo krótkim czasie stosunki rozwinęły się tak pomyślnie, jak jeszcze nigdy dotąd w naszej zmiennej historii, i to na wszystkich płaszczyznach: politycznej, społecznej i międzyludzkiej. Podobnie jak wielu innych, z przyjemnością przyczyniam się do współkształtowania tych stosunków. Zarówno jako minister kraju związkowego Brandenburgii, jak i jako koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej, niekiedy również jako osoba prywatna – bywam regularnie w Polsce, to przecież przysłowiowy „rzut kamieniem”. Ostatnio zawitałem do Szczecina, gdzie na znak naszej solidarności wobec dzisiejszego kryzysu bezpieczeństwa, odwiedziłem po raz pierwszy wielonarodowy korpus NATO.
Co rusz obserwuję, jak silne jest zaufanie pomiędzy oboma krajami. Współpracujemy ze sobą ściśle na wielu płaszczyznach, zajmując się również tak trudnymi kwestiami, jak choćby kryzysem na Ukrainie. Podchodzimy także bardziej dojrzale do czułych punktów naszej historii, mimo, iż jest to wciąż bardzo delikatna kwestia. Dlatego projekty, które są skierowane do młodzieży, uznaję za szczególnie ważne, jak na przykład „PolenMobil”. Projekt polega na tym, że młody zespół odwiedza szkoły w całych Niemczech i przybliża uczniom język i kulturę polską.
W 2016 roku będziemy mieć powód do świętowania: 17 czerwca przypadnie 25 rocznica traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat stworzył warunki dla dobrego rozwoju na przestrzeni ostatnich 25 lat. Po bolesnych, naznaczonych wrogością i niemiecką agresją doświadczeniach historycznych, traktat stanowił przełom w stosunkach polsko-niemieckich. Służył do rozwiązania ważnych problemów z przeszłości. Chodziło przede wszystkim o to, by poprzez wspólne instytucje i spotkania zbudować zaufanie, i w ten sposób znormalizować obustronne stosunki. Spoglądając 25 lat później na nasze wspólne osiągnięcia, rzeczywiście mamy powód do świętowania! Program jubileuszowy oprócz wspólnego posiedzenia gabinetów w Berlinie, obejmuje liczne wydarzenia społeczne, które odzwierciedlą różnorodność i wzmocnią relacje między oboma krajami. Każdy może poczuć się zaproszony do czynnego w nich udziału.
O jednej rzeczy należy bowiem zawsze pamiętać: nie istnieje żaden automatyzm, który stale polepszałby i zacieśniałby nasze relacje. Ciągle doświadczamy również porażek, czy to natury politycznej, czy też praktycznej. Myślę na przykład o połączeniach kolejowych między naszymi krajami. Odkąd zlikwidowano połączenie między Berlinem a Wrocławiem w grudniu 2014 r., pracujemy intensywnie nad polepszeniem sytuacji. We wrześniu 2015 r. organizowałem polsko-niemiecki szczyt kolejowy w Poczdamie, podczas którego w obecności szefów kolei obu państw, obu ambasadorów i odpowiedzialnych za ten resort ministrów, senatorów i sekretarzy stanu z Polski i Niemiec, udało się osiągnąć konkretne rezultaty. Opowiadaliśmy się na przykład za „pociągami kultury”, które w 2016 r. mają umożliwić berlińczykom dojazd w weekendy do Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury.
Rok jubileuszowy „25 lat dobrego sąsiedztwa” stwarza w 2016 r. dobrą okazję do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, przy równocześnie spojrzeniu w przyszłość. Bowiem po udanej, nieustannie potwierdzającej się na nowo integracji Polski z UE i NATO, konieczne jest wspólne zaangażowanie wobec rozwiązania obecnych oraz przyszłych europejskich i międzynarodowych wyzwań. Pod tym znakiem stoi także kolejny jubileusz w przyszłym roku: wspólnie z naszymi polskimi i francuskimi przyjaciółmi będziemy obchodzić „25-lecie Trójkąta Weimarskiego”, czyli 25 lat udanego partnerstwa w Europie i dla Europy. Trójkąt Weimarski okazał się z perspektywy historycznej skuteczną formułą ułatwiającą Polsce wejście w NATO i UE. Dziś odzwierciedla wspólnotę odpowiedzialności trzech wielkich nacji w Europie i dla Europy.

Tekst ukazał się w: WeltTrends • Das außenpolitische Journal • 110 • Dezember 2015 • 23. Jahrgang • s. 70–71

 

Partnerzy: