1991 - 2016: jubileusz polsko niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

1991 - 2016: jubileusz polsko niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

Kończy się pewna era i zaczyna nowa. Zmianę czasów sygnalizują ważne jubileusze, na przykład 25. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego, oraz odchodzenie osób, które w ostatnich dekadach w zasadniczym stopniu kształtowały relacje polsko-niemieckie. W DIALOGU 115 żegnamy się z prekursorami polsko-niemieckiego pojednania – z genialnym pośrednikiem między kulturami Karlem Dedeciusem, z budowniczym pierwszego polsko-zachodnioniemieckiego partnerstwa miast Gdańska i Bremy Hansem Koschnickiem oraz legendarnym ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej, Hansem-Dietrichem Genscherem.

Numer zawiera też apel przewodniczącego Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich Dietmara Nietana do polskiego rządu, by zakończył kulturową walkę oraz ataki na legendy polsko-niemieckiego pojednania i wspólnie z rządem niemieckim skoncentrował się na problemach przyszłości. O Polsce wiosną 2016 piszą także: polityk i historyk Aleksander Hall, dziennikarze Maria Janiszewska i Gerhard Gnauck, a diagnozę stawia prof. Sergiusz Kowalski (w rozmowie z Anną Mateją). DIALOG115 piórem Jacka Antczaka zaprasza też do Wrocławia, Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Spis treści

PANORAMA

Panorama polsko-niemiecka

TRAKTAT O DOBRYM SĄSIEDZTWIE

„Stosunki między dwoma państwami kształtowane są nie poprzez rządy, lecz pojedyncze osoby” – Rozmowa DIALOGU z Dietmarem Nietanem na temat relacji polsko-niemieckich

Stare fundamenty, nowe wyzwania: Obrona wspólnoty wartości i interesów (Anna Wolff-Powęska)

Jubileusz: Jakość dialogu polsko-niemieckiego (Frank-Walter Steinmeier)

„Musimy krytycznie spojrzeć na niektóre aspekty naszej współpracy” – Rozmowa DIALOGU z ministrem spraw zagranicznych RP, Witoldem Waszczykowskim

1991–2016: Dynamika relacji polsko-niemieckich (Basil Kerski)

Hans-Dietrich Genscher: Europejski obywatel i mąż stanu (Cornelia Pieper)

POLSKA 2016

Społeczeństwo obywatelskie: Komitet Obrony Demokracji (Maria Janiszewska)

Analiza: Dokąd prowadzi polityka rządu PiS? (Aleksander Hall)

Obywatel Kaczyński: Portret najbardziej wpływowego polskiego polityka (Gerhard Gnauck)

Pełzająca rewolucja. Rozmowa DIALOGU z socjologiem Sergiuszem Kowalskim

Rymkiewicz: Poeta i bohater narodowej rewolucji (Michał Olszewski)

EUROPA

Wojna na wschodzie Europy: Rosja, dom obok Europy (Wiktor Jerofejew)

KULTURA

Wrocław: Europejska Stolica Kultury 2016 (Jacek Antczak)

Wielcy mistrzowie: Polska sztuka w Nadrenii Północnej-Westfalii (Monika Kumięga)

Karl Dedecius: Wielki pośrednik między kulturami (Manfred Mack)

Partnerzy: