DIALOG 117

DIALOG 117

PANORAMA

Panorama polsko-niemiecka

NAGRODA DIALOGU

Gesine Schwan
Architekt partnerskiej współpracy: Laudacja na cześć laureata Nagrody DIALOGU Marka Prawdy

Marek Prawda
Europa trafnych odpowiedzi: Wystąpienie z okazji przyznania Nagrody DIALOGU 2016

Jacek Lepiarz
Niemieccy pasjonaci Polski: 30-lecie Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich

Joachim Gauck
Bilans: Posłanie z okazji 30-lecia Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich

TRÓJKĄT WEIMARSKI

Martin Koopmann
Polityka symboliczna i pragmatyzm: 25 lat Trójkąta Weimarskiego

Adam Krzemiński
Srebrne gody: Co dalej z polsko-francusko-niemiecką współpracą?

EUROPA

Aleksander Kaczorowski
Środkowoeuropejska dystopia: Nowy kierunek polskiej polityki zagranicznej

SPOŁECZEŃSTWO

Polska w mikroskali
Rozmowa DIALOGU z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich

KULTURA

Philipp Fritz
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej: Stosunki, którymi nic tak szybko nie zachwieje

Krzysztof Ruchniewicz
Mickiewicz, Nowak-Jeziorański i Bartoszewski: Polscy bohaterzy we wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza

Andrzej Kaluza
Niemcy, Polacy, Górnoślązacy: Literacki przewodnik po Górnym Śląsku

HISTORIA

Oliver Hinz
Podręcznik polsko-niemiecki: Milowy krok w dziedzinie szkolnej edukacji

Marcin Wiatr
Całkowite osamotnienie: Deportacje Górnoślązaków do ZSRR

Partnerzy: