Przegląd Polityczny nr 136/2016

Przegląd Polityczny nr 136/2016

Mity polityczne przyczyniają się do uformowania pamięci zbiorowej, która ma podstawowe znaczenie dla wspólnot politycznych. Tym samym formułują obraz własny zbiorowości i pełnią funkcję drogowskazu. Prezentowane w nowym - 136 numerze "Przeglądu Politycznego teksty tworzą całość, której przybliżenie polskiemu czytelnikowi, pozwoli nie tylko zapoznać się z tematyką pasjonującej debaty Schmitt-Cassirer-Blumenberg. Jak sądzimy, publikacja tych tekstów umożliwi również zainicjowanie dyskusji wokół roli politycznych mitów w naszym piśmiennictwie.

Partnerzy: