Wrocław/Breslau. Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich – Tom 5

Wrocław/Breslau. Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich – Tom 5

Dzięki korzystneu położeniu względem szlaków komunikacyjnych Wrocław od średniowiecza stanowi ważne centrum polityczne, kulturalne i gospodarcze w Europie Środkowej. Podczas dynamicznego rozwoju w XIX wieku nastąpiła rozbudowa przedmieści, budowa nowych osiedli mieszkalnych i dzielnic przemysłowych. Powstały duże zakłady przemysłowe oraz nowoczesna infrastruktura (linie kolejowe, porty itd.). Dzięki temu Wrocław awansował do rangi ważniejszych miast Europy. Druga wojna światowa, a zwłaszcza oblężenie w 1945 roku, przyniosła maistu ciężkie zniszczenia. Powojenna odbudowa, szczególnie w śródmieściu, opierała się częściowo na historycznych założeniach, ale swoje piętno odcisnęło także socjalistyczne planowanie. Dziś Wrocław liczący ponad 600 000 mieszkańców jest czwartym co do liczby ludności miastem w Polsce. Na rok 2016 został wraz z San Sebastian wybrany na Europejską Stolicę Kultury.

Atlas miasta Wrocławia / Breslau posiada trzy wersje językowe: niemiecką, polską i angielską. W tomie przedstawione są plany, mapy i zdjęcia dokumentujące rozwój miasta. Część materiałów prezentowana jest po raz pierwszy. Jednym z przykładów są pionowe zdjęcia lotnicze niemieckiej Luftwaffe z 1944 roku, które ukazują również te szczegóły zabudowy obszaru miejskiego, które ze względu na tajemnicę wojskową nie były pokazywane na ówczesnych planach.

Partnerzy: