Wnioski jubileuszowe

Z dniem 8 czerwca 2016 r. kończymy nabór wniosków w ramach okolicznościowej linii projektowej 25x25 ze względu na wyczerpanie środków. Wnioski, które wpłynęły do dnia 08.06.2016 r. zostaną rozpatrzone. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na regulaminowych warunkach współfinansowania projektów przez FWPN. Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o dotacje dostępne są na naszej stronie FWPN

25 x 25: Projekty społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy


Linia projektowa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wspierana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

W 2016 roku mija 25. rocznica podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat stanowił kamień milowy w stosunkach polsko-niemieckich. Tworzył ramy dla pojednania i partnerskiego kształtowania stosunków dwustronnych na płaszczyźnie politycznej, ale również dla różnych form współpracy społeczeństwa obywatelskiego, których korzenie sięgały daleko wstecz, jeszcze okresu sprzed transformacji ustrojowej, i które teraz mogły nabrać prawdziwego rozpędu. Dzięki traktatowi ludzie zaczęli zwracać się ku sobie, budować zaufanie i zawierać przyjaźnie. Jego jubileusz stanowi zatem powód do świętowania – w równej mierze dla elit politycznych jak i dla obu społeczeństw.
Pragnąc wesprzeć uroczystości jubileuszowe w sferze społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza program „25 x 25: Projekty społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“. Środki będą przyznawane na wspólne projekty polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego organizowane z okazji jubileuszu. Dla uczczenia jubileuszu 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (i pokrewnych rocznic) można wnioskować o środki do 25.000,- PLN (6.250,- EUR) na wspólne projekty, podkreślające sukces ostatniego 25-lecia i kształtujące nasze stosunki na przyszłość.

… Kto podejmie wyzywanie?
Kto?

Polskie i niemieckie instytucje społeczeństwa obywatelskiego z udziałem partnera z drugiego kraju.

Co?

Wspólne projekty z okazji jubileuszu 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 25.000,- PLN / 6.250,- EUR. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane będą projekty mniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego (typu „grassroots"). Jednym z elementów projektu powinno być zwrócenie uwagi opinii publicznej na projekt poprzez odpowiednie środki.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 01.01.2016-31.07.2016
Okres realizacji projektów: 01.03.-30.09.2016


Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, odmiennie niż w zwykłym trybie składania wniosków do FWPN nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w systemie, że wniosek składany jest w ramach ogłoszonej okolicznościowej linii projektowej 25x25.

Uwagi:
Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych, koncentrując się szczególnie na projektach typu „grassroots“.
Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności wystarczających środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy mogą oczywiście ubiegać się o środki na regulaminowych warunkach programu współfinansowania przez FWPN.
Przedział czasowy realizacji projektu nie może przekraczać 30.09.2016.
Wspierane projekty muszą zostać skutecznie rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do 01.11.2016.
Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej 25x25 z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej 25x25 możliwe jest tylko raz. O dofinansowanie z programu 25x25 nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie nie obejmuje także imprez stricte sportowych.
Pozostałe, ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

Linia projektowa finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Partnerzy: